نمایش 1–8 از 14 نتیجه

نمایش 16 32 64

عسلی کاپری کشودارمدل : M29-a

عسلی کاپری مدل : M29-a

 • مدل: عسلی کاپری کشودار کد M29-a
 • عرض میز : 40 سانتی متر
 • طول میز : 45 سانتی متر
 • ارتفاع میز : 65 سانتی متر
 • جنس چوب :راش
 • رنگ بندی :______
 • بسته بندی:کارتن
 • زمان سفارش تا تحویل :۱۰-۵ روز کاری
 • گارانتی:۱۲ ماه

عسلی سه تایی آرمیتا مدل : M28-a3

5,500,000 تومان

عسلی سه تایی آرمیتا مدل : M28-a3

 • مدل: عسلی سه تایی آرمیتا کد M28-a3
 • ابعاد میز1 :
 • ابعاد میز2 :
 • ابعاد میز3 :
 • جنس چوب :راش
 • رنگ بندی :______
 • بسته بندی:کارتن
 • زمان سفارش تا تحویل :۱۰-۵ روز کاری
 • گارانتی:۱۲ ماه

عسلی 3 پایه فلزی مدل : mst8

4,410,000 تومان

عسلی 3 پایه فلزی مدل : mst8

 • مدل: عسلی 3 پایه فلزی گردویی کد mst8
 • عرض میز : 60 سانتی متر
 • طول میز : 60 سانتی متر
 • ارتفاع میز : 57 سانتی متر
 • جنس چوب :راش
 • رنگ بندی :______
 • بسته بندی:کارتن
 • زمان سفارش تا تحویل :۱۰-۵ روز کاری
 • گارانتی:۱۲ ماه

عسلی سه تایی مدل : Mst6

عسلی سه تایی مدل : Mst6 

 • مدل: عسلی سه تایی کد Mst6
 • ابعاد میز1 :
 • ابعاد میز2 :
 • ابعاد میز3 :
 • جنس چوب :راش
 • رنگ بندی :______
 • بسته بندی:کارتن
 • زمان سفارش تا تحویل :۱۰-۵ روز کاری
 • گارانتی:۱۲ ماه

عسلی یک تکه پایه هشتی مدل : mst13

2,610,000 تومان

عسلی یک تکه پایه هشتی مدل : mst13

 • مدل:عسلی یک تکه پایه هشتی  mst13
 • عرض میز : 47 سانتی متر
 • طول میز : 47 سانتی متر
 • ارتفاع میز : 50 سانتی متر
 • جنس چوب :راش
 • رنگ بندی :______
 • بسته بندی:کارتن
 • زمان سفارش تا تحویل :۱۰-۵ روز کاری
 • گارانتی:۱۲ ماه

عسلی گرد لبه دار پوششی مدل : Mst5 

عسلی گرد لبه دار پوششی مدل : Mst5 

 • مدل:عسلی گرد لبه دار پوششی کد Mst5
 • قطرمیز : 52 سانتی متر
 • ارتفاع میز : 48 سانتی متر
 • جنس چوب :راش
 • رنگ بندی :______
 • بسته بندی:کارتن
 • زمان سفارش تا تحویل :۱۰-۵ روز کاری
 • گارانتی:۱۲ ماه

عسلی گرد ساده پوششی مدل : Mst4 

عسلی گرد ساده پوششی مدل : Mst4 

 • مدل: عسلی گرد ساده پوششی کد Mst4
 • قطرمیز : 48 سانتی متر
 • ارتفاع میز : 48 سانتی متر
 • جنس چوب :راش
 • رنگ بندی :______
 • بسته بندی:کارتن
 • زمان سفارش تا تحویل :۱۰-۵ روز کاری
 • گارانتی:۱۲ ماه