ست مبل راحتی تخت شو TS14
ست مبل راحتی تخت شو TS14
ست مبل راحتی تخت شو TS14
ست مبل راحتی تخت شو TS14
ست مبل راحتی تخت شو TS14
ست مبل راحتی تخت شو TS14
ست مبل راحتی تخت شو TS14
ست مبل راحتی ترک TS14
ست مبل راحتی تخت شو TS14
ست مبل راحتی تخت شو TS14
ست مبل راحتی تخت شو TS14
ست مبل راحتی تخت شو TS14
ست مبل راحتی تخت شو TS14
ست مبل راحتی تخت شو TS14
ست مبل راحتی تخت شو TS14
ست مبل راحتی ترک TS14

ست مبل راحتی TS14

 • مدل: ست مبل راحتی تخت شو TS14
 • سازه مبل: فلز صنعتی
 • نوع تشک :طبی یورتان 30 کیلوگرم
 • ابعاد تخت (کاناپه): 105*190 سانتی متر
 • ابعاد مبل (کاناپه): 72*225 سانتی متر
 • ابعاد تخت (مبل تک): 105*70 سانتی متر
 • ابعاد مبل (مبل تک) :100*75 سانتی متر
 • ارتفاع تشک تخت: 40 سانتی متر
 • ارتفاع مبل: 80 سانتی متر
 •  رنگ بندی :به سفارش مشتری
 • فضای کمد: دارد