مبل کلاسیک ژوبین
مبل کلاسیک ژوبین
مبل کلاسیک ژوبینمبل کلاسیک ژوبین
مبل کلاسیک ژوبین
مبل کلاسیک ژوبین
مبل کلاسیک ژوبین
مبل کلاسیک ژوبینمبل کلاسیک ژوبین
مبل کلاسیک ژوبین

ست مبل کلاسیک 7 نفره مدل : ژوبین 302set-1


ست مبل کلاسیک 7 نفره مدل : ژوبین 302

  • ست مبل کلاسیک 7 نفره مدل :ژوبین
  • یک مبل 3 نفره به طول 230، عرض 108 و ارتفاع 85 سانتی متر

  • 4 عدد تک نفره به طول 75، عرض 65 و ارتفاع 120 سانتی متر

  • دو عدد میزبان
  • دارای میز جلو مبلی و دو عدد عسلی