42 کالا

 • میز و صندلی نهارخوری 4 نفره مدل : الیزابت و ژاسمین

  میز و صندلی نهارخوری 4 نفره مدل : الیزابت و ژاسمین

  3,600,000 تومان
  میز و صندلی نهارخوری 4 نفره مدل : الیزابت و ژاسمین مدل صندلی: ژاسمین عرض صندلی :40 سانتی متر عمق صندلی :  40 سانتی متر ارتفاع کف صندلی از زمین : 50 سانتی متر ارتفاع پشتی صندلی : 45 سانتی متر مدل: میز نهارخوری الیزابت عرض میز : 80 سانتی متر طول میز :120 سانتی متر…
 • مدل صندلی: صندلی بلوط عرض صندلی :40 سانتی متر عمق صندلی :  40 سانتی متر ارتفاع کف صندلی از زمین : 50 سانتی متر ارتفاع پشتی صندلی : 45 سانتی متر مدل: میز نهارخوری بیضی

  میز و صندلی نهارخوری 4 نفره مدل : بیضی و بلوط

  3,600,000 تومان
  میز و صندلی نهارخوری 4 نفره مدل : بیضی و بلوط مدل صندلی: صندلی بلوط عرض صندلی :40 سانتی متر عمق صندلی :  40 سانتی متر ارتفاع کف صندلی از زمین : 50 سانتی متر ارتفاع پشتی صندلی : 45 سانتی متر مدل: میز نهارخوری بیضی قطر میز : 50 سانتی متر ارتفاع میز : 75…
 • میز و صندلی نهارخوری 4 نفره مدل : پامچال

  میز و صندلی نهارخوری 4 نفره مدل : پامچال

  3,600,000 تومان
  میز و صندلی نهارخوری 4 نفره مدل : پامچال مدل صندلی: صندلی پامچال عرض صندلی :40 سانتی متر عمق صندلی :  40 سانتی متر ارتفاع کف صندلی از زمین : 50 سانتی متر ارتفاع پشتی صندلی : 45 سانتی متر مدل: میز نهارخوری پامچال قطر میز : 50 سانتی متر ارتفاع میز : 75 سانتی متر…
 • میز و صندلی نهارخوری 4 نفره مدل : شرمن

  میز و صندلی نهارخوری 4 نفره مدل : شرمن

  3,600,000 تومان
  میز و صندلی نهارخوری 4 نفره مدل : شرمن مدل صندلی: صندلی شرمن عرض صندلی :40 سانتی متر عمق صندلی :  40 سانتی متر ارتفاع کف صندلی از زمین : 50 سانتی متر ارتفاع پشتی صندلی : 45 سانتی متر مدل: میز نهارخوری شرمن قطر میز : 50 سانتی متر ارتفاع میز : 75 سانتی متر جنس…
 • میز و صندلی نهارخوری 4 نفره مدل : گارنت و ژاسمین

  میز و صندلی نهارخوری 4 نفره مدل : گارنت و ژاسمین

  3,600,000 تومان
  میز و صندلی نهارخوری 4 نفره مدل : گارنت و ژاسمین مدل صندلی: ژاسمین عرض صندلی :40 سانتی متر عمق صندلی :  40 سانتی متر ارتفاع کف صندلی از زمین : 50 سانتی متر ارتفاع پشتی صندلی : 45 سانتی متر مدل: میز نهارخوری گارنت عرض میز : 80 سانتی متر طول میز :120 سانتی…
 • میز و صندلی نهارخوری 6 نفره مدل : ابریشم

  میز و صندلی نهارخوری 6 نفره مدل : ابریشم

  4,500,000 تومان
  میز و صندلی نهارخوری 6 نفره مدل : ابریشم مدل صندلی: ابریشم عرض صندلی :40 سانتی متر عمق صندلی :  40 سانتی متر ارتفاع کف صندلی از زمین : 50 سانتی متر ارتفاع پشتی صندلی : 45 سانتی متر مدل: میز نهارخوری بامبو ابریشم عرض میز : 80 سانتی متر طول میز :120 سانتی متر…
 • میز و صندلی نهارخوری 6 نفره مدل : کارولین

  میز و صندلی نهارخوری 6 نفره مدل : کارولین

  4,500,000 تومان
  میز و صندلی نهارخوری 6 نفره مدل : کارولین مدل صندلی: کارولین عرض صندلی :40 سانتی متر عمق صندلی :  40 سانتی متر ارتفاع کف صندلی از زمین : 50 سانتی متر ارتفاع پشتی صندلی : 45 سانتی متر مدل: میز نهارخوری کارولین عرض میز : 80 سانتی متر طول میز :120 سانتی متر ارتفاع…
 • میز و صندلی نهارخوری 8 نفره مدل : چاتانا و ژاسمین

  میز و صندلی نهارخوری 8 نفره مدل : چاتانا و ژاسمین

  5,500,000 تومان
  میز و صندلی نهارخوری 8نفره مدل : چاتانا و ژاسمین مدل صندلی: ژاسمین عرض صندلی :40 سانتی متر عمق صندلی :  40 سانتی متر ارتفاع کف صندلی از زمین : 50 سانتی متر ارتفاع پشتی صندلی : 45 سانتی متر مدل: میز نهارخوری بامبو چاتانا عرض میز : 80 سانتی متر طول میز :120 سانتی…
 • میز و صندلی نهارخوری 6 نفره مدل : راوینا و چاتانا

  میز و صندلی نهارخوری 8 نفره مدل : راوینا و چاتانا

  5,600,000 تومان
  میز و صندلی نهارخوری 6 نفره مدل : راوینا و چاتانا مدل صندلی: چاتانا عرض صندلی :40 سانتی متر عمق صندلی :  40 سانتی متر ارتفاع کف صندلی از زمین : 50 سانتی متر ارتفاع پشتی صندلی : 45 سانتی متر مدل: میز نهارخوری راوینا عرض میز : 80 سانتی متر طول میز :120 سانتی…
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
پیشنهادات ویژه